top of page

Hoe bescherm je jezelf en je zaak als ondernemer?


Je hebt beslist een eigen business uit te bouwen, waarbinnen je een product of een dienst gaat aanbieden aan klanten die op jou zitten te wachten, tegenover een prijs. Jij happy, klant happy. Easy peasy. Life is good.


Maar je neemt als ondernemer elke dag wel een risico. Je hebt niet zoals een loontrekkende die voor een baas werkt, een afgelijnd kader waarbinnen je gewoon je job mag doen - op een veilige manier. Want die baas heeft gezorgd voor een verzekering voor zijn personeel, voor een verzekering om zich in te dekken bij schade aan derden, voor werkongevallen, voor juridische fouten, ... hij zorgt ook voor een omkadering (huisstijl, algemene voorwaarden, verplichte veiligheidsvoorschriften op de werkvloer, ... allemaal zaken waar jij als personeelslid niet van wakker moet liggen).


Als ondernemer ben jij mogelijk die toekomstige baas met personeel. En zal jij moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarnaast wil je jezelf als ondernemer ook beschermen. Je hebt misschien een gezin, een huis, wat assets - die je liever afgeschermd houdt van de risico's in je onderneming.

Vandaar de noodzaak om je goed in te dekken tegen al deze risico's. En dat doe je door de gepaste verzekeringen af te sluiten én door er anderzijds voor te zorgen dat je wettelijke kader goed zit.

  • Verzekeringen - vraag in ALLE gevallen advies aan je verzekeringsmakelaar!

👉 als startende zelfstandige zijn er geen verplichte verzekeringen - behalve de BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING in het geval je een architect, boekhouder, fiscalist, notaris, vastgoedmakelaar, arts,.... bent. Voor de volledige lijst kan je terecht op de website van het FSMA: https://www.fsma.be/nl/lijst-van-de-verplichte-verzekeringen - Deze verzekering vergoedt onopzettelijke schade die veroorzaakt is door een contractuele of een beroepsfout. Als zelfstandige is het aangeraden om zo een verzekering af te sluiten, ook al ben je het niet verplicht. Een fout is snel gebeurd, en heeft soms grote gevolgen voor de klant. Check dit zeker met je verzekeringsmakelaar als je twijfelt of het voor jou een must is of niet.

👉in sommige sectoren is een BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING verplicht (bv horeca); denk aan het gebouw van de handelszaak verzekeren tegen brand en ontploffing en/of een uitbatingsverzekering.

👉 als loontrekkende ontvang je eerst gewoon je loon bij ziekte en na verloop van tijd een uitkering. Als zelfstandige krijg je ook een uitkering van de mutualiteit, maar die is vaak ontoereikend om al je kosten te dekken. Om die reden is een verzekering GEWAARBORGD INKOMEN sterk aan te raden! Hetzelfde voor een goede HOSPITALISATIEVERZEKERING eventueel aangevuld met een medische kosten verzekering.

👉 denk ook aan je PENSIOEN - je kan zelf al wat aan je oude dag denken, door te starten met een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) - POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) en een IPT (Individuele Pensioenstoezegging) in het geval je een vennootschap hebt.

👉 verder heb je nog mogelijke polissen zoals (fiscale) RECHTSBIJSTAND, een AUTOVERZEKERING, een ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING (verplicht (!) indien je met personeel werkt), en je gewone BRANDVERZEKERING (mocht je je activiteit bij je thuis uitoefenen: vraag dan even na bij je makelaar of je hier iets apart voor moet laten opnemen in je huidige polis)


  • Algemene Voorwaarden

Een andere manier om je goed in te dekken tegen mogelijke risico's, is door steeds te kunnen buigen op je eigen Algemene Voorwaarden. Hierin kan je opnemen wat je wil aan afspraken, regels, voorwaarden, ... met betrekking tot de diensten die je levert, producten die je levert, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden,... voor zover juridisch toegelaten! Hierin beschrijf je de rechten en de plichten van jou als ondernemer, en van de andere partij, jouw klant. Laat je zeker bijstaan door een expert of een jurist!

👉 tip: algemene voorwaarden zijn niet verplicht- zonder deze voorwaarden, zullen geschillen onderworpen zijn aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Dat is al iets. Maar soms kunnen die bepalingen al wat gedateerd zijn, of niet echt op een werkelijke situatie toepasbaar zijn. Dan is het goed dat er een kader is waarbinnen je samen met je klant tot een oplossing kan komen.


Maak in alle gevallen een afspraak met je verzekeringsmakelaar. Deze is het best geplaatst om alle risico's voor jou en je zaak in kaart te brengen en er de nodige verzekeringen tegenover te zetten.


💶TIP: neem de verzekeringspremies van de polissen die je nodig zal hebben, mee op in je financieel plan onder rubriek 'kosten'.


Comments


bottom of page